Engedélyek, minősítések, bizonyítványok

CE bizonyítvány

A CE (Conformité Européenne) jelölés az Európai Gazdasági Térségben értékesített termékek kötelező megfelelőségi jelzése 1993 óta. A jelölés azt hivatott jelezni, hogy a termék a rá vonatkozó előírásoknak megfelel és szabadon forgalmazható az EGT belső piacán. A gyártó feladata, hogy elvégezze az értékelést, elkészítse a műszaki dokumentációt, kiadja a CE-megfelelőségi nyilatkozatot, és ellássa a terméket a CE-jelöléssel.

TŰZÁLLÓSÁG

Broof(t1):     tető rétegrendszer külső tűzzel szembeni teljesítményének osztályozási jellemzője
Nem anyagra vonatkozó osztály, vagy éghetőségi besorolás. A teljes tető rétegrend osztálya, amin legfelül van az ALKORPLAN F szigetelőlemez. Ezért külön-külön kell Broof(t1)-es minősítés, ha a rétegrend a hőszigetelő anyagtól függően más. A magyar szabályozás a különböző tűzállósági fokozatba (I-V.) sorolt építményeknél a fedélhéjazatra Brooft(1) osztályú tető rétegrendszert ír elő. Más országban van Brooft(2), Brooft(3) osztályozás is.

Külső tűzhatással szembeni osztályozási jegyzőkönyvek:

„E” Tűzvédelmi osztály:     anyagjellemző
Korábban a megnevezése: éghetőség. Ezen anyagjellemzőjű anyagok lehetséges jelölései:  A1; A2; B; C; D; E; F.
A PVC (ALKORPLAN F) és az EVA/EBA (ALKORTEC F) anyagok tűzvédelmi osztálya E.
Az E és az A1 osztályt csak az MSZ EN 13501-1 szabvány kötelező előírása alapján kell egyetlen betűvel jelölni. A többi osztálynál meg kell adni részletesen az osztály betűjele mellett még az égve csepegés. s füstképződés, és a tűzterjedés mértékére utaló jeleket is. Az „E” jelölés az E osztály, így az ALKORPLAN és ALKORTEC anyagok esetén már eleve a d0 (égve nem csepegő) jellemzőt is magában foglalja.

TMI:      Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás
A tetőszerkezet teljes rétegrendjére, még a tetőszerkezet teherhordó rétegét (pl. acél trapézlemezt) is magában foglaló rétegrendre vonatkozó igazolás. Csak az ugyanilyen összetételű szerkezeti rendszerre érvényes.

Tűzszakasz határolás:     A2-s1, d0 minősítésű anyaggal

FLL / Gyökérállóság

Az FLL nem egy kötelező bizonyítvány, bár sokan kérik pl. leterheléssel rögzített, vagy zöldtetőknél alkalmazott tetőszigetelő lemezekre. Az FLL egy német vizsgálóintézet neve (Forschungsgesselchaft Landschaftentwicklung Landschaftsbau e.V.), akik kölönösen agresszív körülmények között, általuk rendszeresített szabályok szerint végzik a gyökérállósági vizsgálatukat. Így az FLL vizsgálat nem kötelező érvényű Európában. A tényleges gyökérállóságról rendelkező Európai Szabvány:  EN 13948 – ez a kötelező érvényű.

ISO 9001

  • Gyártónk ISO 9001 minőségbiztosítási rendszerének bizonyítványa

ISO 14001

  • Gyártónk ISO 14001 szerinti Környezetmenedzsment rendszerét igazoló bizonyítvány.

FM (Factory Mutual)

Az FM valójában nem egy bizonyítvány, hanem az FM Global nevű amerikai viszontbiztosító társaság által készített kiadvány, amely például az építőipari technológiák esetében felsorolja, hogy mely anyagrendszereket biztosítanak. Ilyen módon egyáltalán nem kötelező se az alkalmazása, se a beszerzése, vagy megléte, és különösen nem az európai, vagy magyar építőipari piacon. Egyes amerikai kötődésű beruházók kérhetik a saját megnyugtatásukra.